Oversættelse – bøger og videnskabelige artikler

Jeg arbejder med akademiske tekster: Bøger, afhandlinger og videnskabelige artikler og tager i tæt samarbejde med forfatteren hånd om hele processen    – herunder oversættelse, redigering og korrektur. Jeg hjælper også gerne med kontakten til fonde eller forlag.

Jeg oversætter både til dansk og til engelsk.

Dansk Engelsk
Engelsk Dansk

Jeg har altid tætte relationer til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Jeg hjælper meget gerne med enkeltstående opgaver, men er også stolte af at arbejde sammen med de samme forskere og forfattere gennem  mange år.

Et udvalg af de forfatterskaber, vi har arbejdet med.

Nysgerrig. Læse lidt mere om min baggrund for at oversætte.

Processen

Det kræver stor tillid at bede andre om at oversætte sine tekster, og derfor bliver en god oversættelse til i et tæt samarbejde mellem forfatter og oversætter. Vi kan tage ansvar for hele processen eller blot hjælpe med selve oversættelsen. Vi tilbyder også engelsk sprogrevision, hvis du skriver på engelsk og gerne vil have hjælp til at forbedre din tekst.

Uanset sørger vi for at resultatet bliver præcist, flydende og så tæt på forfatterens oprindelige tekst som muligt.

 Redigering: Før oversættelsen går i gang læser jeg teksten. I fællesskab med forfatteren vurderer vi, om teksten er læsbar og forståelig, og om der er dele, der skal ændres eller udelades på et nyt sprog.

Oversættelse:  Jeg oversætter en mindre del af teksten og sender den til gennemlæsning. På den måde sikrer vi, at du kan genkende dig selv og dine tanker i sproget, før teksten oversættes endeligt.

Korrektur: Korrekturlæsning sikrer tekstens endelige kvalitet – processen  fokuserer på tekstens formelle egenskaber: Grammatik, stavning og sproglig konsistens.

Kort om mig

Christina Thyssen
Christina Thyssen

Jeg hedder Christina Thyssen og arbejder som oversætter af primært akademiske tekster ved siden af mit arbejde på University of Albany, hvor jeg underviser i moderne amerikansk litteratur.

Som dansker bosat i USA har jeg i størstedelen af mit liv levet i krydsfeltet mellem to kulturer og to sprog. Det har givet mig en dyb forståelse for fællestræk og forskelle, og for det sted, hvor den amerikanske virkelighed og danske kultur møder hinanden. Den indsigt er afsættet når jeg arbejder som oversætter.

Jeg er ph.d. i litteratur fra Albany University og cand. mag. fra Århus Universitet. Jeg har tidligere  arbejdet på CBS i København, og har mange års erfaring med kulturformidling og kommunikationsarbejde på begge sider af Atlanten.

Venlige ord

Niels Åkerstrøm AndersenJeg har været super glad for de oversættelser Christina har lavet for mig. Jeg har altid fået ros for sproget i dem, og det er altid lykkes for hende både at ramme min sprogtone, og det særlige sprog, der gælder for de områder jeg skriver inden for. – Niels Åkerstrøm Andersen